ซ่อมแอร์บ้าน

 • ค่าซ่อมรั่วเครื่องปรับอากาศระบบน้ำยา  R-22    
 • ขนาด    9,000 btu.- 20,000 btu.  ราคา  1,950  บาท    
 • ขนาด  24,000 btu.- 28,000 btu.  ราคา  2,400  บาท    
 • ขนาด  30,000 btu.- 38,000 btu.  ราคา  2,700  บาท    
 • รับประกัน 3 เดือน

 

 • ค่าซ่อมรั่วเครื่องปรับอากาศระบบน้ำยา  R-410     
 • ขนาด    9,000 btu.- 20,000 btu.  ราคา  3,500  บาท    
 • ขนาด  24,000 btu.- 28,000 btu.  ราคา  4,600  บาท    
 • ขนาด  30,000 btu.- 38,000 btu.  ราคา  5,500  บาท    
 • รับประกัน 3 เดือน

 

 

 • ค่าเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมเครื่องปรับอากาศ    
 • มอเตอร์พัดลมแฟนคอยล์แบบ spit type ราคาพร้อมเปลี่ยนลูกละ  2,450  บาท    
 • มอเตอร์พัดลมแฟนคอยล์แบบ wall type ราคาพร้อมเปลี่ยนลูกละ  3,850  บาท    
 • มอเตอร์พัดลมคอนเดนซิ่ง                      ราคาพร้อมเปลี่ยนลูกละ  2,400  บาท    
 • แม็คเนติครีเลย์                                      ราคาพร้อมเปลี่ยน         1,850  บาท   
 • คาปาซิเตอร์รัน                                      ราคาพร้อมเปลี่ยน         1,870  บาท    
 • รับประกัน 1 ปี
 
 • ค่าเปลี่ยนรีโมทแบบไร้สายและมีสาย (รูมเทอร์โมสตาร์ท)    
 • รูมเทอร์โมสตาร์ทแบบมีสายและกล่องดำ  ราคา   1,850  บาท    
 • ชุดรีโมทไร้สาย wireless                       ราคา   2,850  บาท    
 • เปลี่ยนเซอร์กิตเบรคเกอร์                        ราคา     400  บาท    
 • รับประกัน 1 ปี

 

 • ค่าบริการล้างแอร์ WALL TYPE ชุดละ 500 บาท
 • ค่าบริการล้างแอร์ SPIT TYPE   ชุดละ 800 บาท
 • รายละเอียดการให้บริการ ล้างแอร์    
 • ล้างชุด Fancoil unit ด้วย Hight Pressure    
 • ล้างชุด Condensing unit ด้วย Hight Pressure     
 • ล้าง Dan น้ำทิ้งด้วย Hight Pressure
 • ล้าง Filter
 • ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์สวิง
 • ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์พัดลม Fancoil และ Condensing
 • ตรวจเช็คการทำงานของ Compressor
 • ตรวจเช็คน้ำยา
 • ตรวจเช็คการทำงานของรีโมทคอลโทรล